Boardindex belirli category yakalama ve düzenleme

Başlatan cee山, 10 Eyl 2015 16:45

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

  1. 1,193

  2. 120

  3. 399

Bildiğimiz gibi forum belli bir kriterde işliyor.Minik kodla ile Categoriy bölümünü yakalamayı ve düzeltmeyi görücez.

3 tane Kategori bölümü var ben sıkıntı olmasın diye bölümde değişiklik yaptım siz istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz.

Boardindex.template.php Bul
foreach ($category['boards'] as $board)
{
echo '
<div id="board_', $board['id'], '" class="up_contain ', (!empty($board['css_class']) ? $board['css_class'] : '') ,'">
<div class="icon">
<a href="', ($board['is_redirect'] || $context['user']['is_guest'] ? $board['href'] : $scripturl . '?action=unread;board=' . $board['id'] . '.0;children'), '">
<span class="board_', $board['board_class'], '"', !empty($board['board_tooltip']) ? ' title="' . $board['board_tooltip'] . '"' : '', '></span>
</a>
</div>
<div class="info">
<a class="subject" href="', $board['href'], '" id="b', $board['id'], '">', $board['name'], '</a>';

// Has it outstanding posts for approval?
if ($board['can_approve_posts'] && ($board['unapproved_posts'] || $board['unapproved_topics']))
echo '
<a href="', $scripturl, '?action=moderate;area=postmod;sa=', ($board['unapproved_topics'] > 0 ? 'topics' : 'posts'), ';brd=', $board['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '" title="', sprintf($txt['unapproved_posts'], $board['unapproved_topics'], $board['unapproved_posts']), '" class="moderation_link">(!)</a>';

echo '

<p>', $board['description'] , '</p>';

// Show the "Moderators: ". Each has name, href, link, and id. (but we're gonna use link_moderators.)
if (!empty($board['link_moderators']))
echo '
<p class="moderators">', count($board['link_moderators']) == 1 ? $txt['moderator'] : $txt['moderators'], ': ', implode(', ', $board['link_moderators']), '</p>';

// Show some basic information about the number of posts, etc.
echo '
</div>
<div class="stats">
<p>', comma_format($board['posts']), ' ', $board['is_redirect'] ? $txt['redirects'] : $txt['posts'], '
', $board['is_redirect'] ? '' : '<br> ' . comma_format($board['topics']) . ' ' . $txt['board_topics'], '
</p>
</div>
<div class="lastpost">';

if (!empty($board['last_post']['id']))
echo '
<p>', $board['last_post']['last_post_message'], '</p>';
echo '
</div>';
// Show the "Child Boards: ". (there's a link_children but we're going to bold the new ones...)
if (!empty($board['children']))
{
// Sort the links into an array with new boards bold so it can be imploded.
$children = array();
/* Each child in each board's children has:
id, name, description, new (is it new?), topics (#), posts (#), href, link, and last_post. */
foreach ($board['children'] as $child)
{
if (!$child['is_redirect'])
$child['link'] = '<a href="' . $child['href'] . '" ' . ($child['new'] ? 'class="board_new_posts" ' : '') . 'title="' . ($child['new'] ? $txt['new_posts'] : $txt['old_posts']) . ' (' . $txt['board_topics'] . ': ' . comma_format($child['topics']) . ', ' . $txt['posts'] . ': ' . comma_format($child['posts']) . ')">' . $child['name'] . ($child['new'] ? '</a> <a href="' . $scripturl . '?action=unread;board=' . $child['id'] . '" title="' . $txt['new_posts'] . ' (' . $txt['board_topics'] . ': ' . comma_format($child['topics']) . ', ' . $txt['posts'] . ': ' . comma_format($child['posts']) . ')"><span class="new_posts">' . $txt['new'] . '</span>' : '') . '</a>';
else
$child['link'] = '<a href="' . $child['href'] . '" title="' . comma_format($child['posts']) . ' ' . $txt['redirects'] . ' - ' . $child['short_description'] . '">' . $child['name'] . '</a>';

// Has it posts awaiting approval?
if ($child['can_approve_posts'] && ($child['unapproved_posts'] || $child['unapproved_topics']))
$child['link'] .= ' <a href="' . $scripturl . '?action=moderate;area=postmod;sa=' . ($child['unapproved_topics'] > 0 ? 'topics' : 'posts') . ';brd=' . $child['id'] . ';' . $context['session_var'] . '=' . $context['session_id'] . '" title="' . sprintf($txt['unapproved_posts'], $child['unapproved_topics'], $child['unapproved_posts']) . '" class="moderation_link">(!)</a>';

$children[] = $child['new'] ? '<strong>' . $child['link'] . '</strong>' : $child['link'];
}

echo '
<div id="board_', $board['id'], '_children" class="children">
<p><strong>', $txt['sub_boards'], '</strong>: ', implode(', ', $children), '</p>
</div>';
}
Değiş
foreach ($category['boards'] as $board)
    {
if($category['id'] === "1")
{


echo '
<div id="board_', $board['id'], '" class="up_containw">
<div class="infow">
<a class="subject" href="', $board['href'], '" id="b', $board['id'], '">', $board['name'], '</a>
<span>', comma_format($board['posts']), ' ', $board['is_redirect'] ? $txt['redirects'] : $txt['posts'], '
', $board['is_redirect'] ? '' : '</span><span> ' . comma_format($board['topics']) . ' ' . $txt['board_topics'], '
</span>';

// Show some basic information about the number of posts, etc.
echo '
</div>';
}
elseif ($category['id'] === "2"){
echo '
<div id="board_', $board['id'], '" class="up_containw">
<div class="infow">
<a class="subject" href="', $board['href'], '" id="b', $board['id'], '">', $board['name'], '</a>
<span>', comma_format($board['posts']), ' ', $board['is_redirect'] ? $txt['redirects'] : $txt['posts'], '
', $board['is_redirect'] ? '' : '</span><span> ' . comma_format($board['topics']) . ' ' . $txt['board_topics'], '
</span>';

// Show some basic information about the number of posts, etc.
echo '
</div>';
}
else
{
echo '
<div id="board_', $board['id'], '" class="up_contain ', (!empty($board['css_class']) ? $board['css_class'] : '') ,'">
<div class="icon">
<a href="', ($board['is_redirect'] || $context['user']['is_guest'] ? $board['href'] : $scripturl . '?action=unread;board=' . $board['id'] . '.0;children'), '">
<span class="board_', $board['board_class'], '"', !empty($board['board_tooltip']) ? ' title="' . $board['board_tooltip'] . '"' : '', '></span>
</a>
</div>
<div class="info">
<a class="subject" href="', $board['href'], '" id="b', $board['id'], '">', $board['name'], '</a>';

// Has it outstanding posts for approval?
if ($board['can_approve_posts'] && ($board['unapproved_posts'] || $board['unapproved_topics']))
echo '
<a href="', $scripturl, '?action=moderate;area=postmod;sa=', ($board['unapproved_topics'] > 0 ? 'topics' : 'posts'), ';brd=', $board['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '" title="', sprintf($txt['unapproved_posts'], $board['unapproved_topics'], $board['unapproved_posts']), '" class="moderation_link">(!)</a>';

echo '

<p>', $board['description'] , '</p>';

// Show the "Moderators: ". Each has name, href, link, and id. (but we're gonna use link_moderators.)
if (!empty($board['link_moderators']))
echo '
<p class="moderators">', count($board['link_moderators']) == 1 ? $txt['moderator'] : $txt['moderators'], ': ', implode(', ', $board['link_moderators']), '</p>';

// Show some basic information about the number of posts, etc.
echo '
</div>
<div class="stats">
<p>', comma_format($board['posts']), ' ', $board['is_redirect'] ? $txt['redirects'] : $txt['posts'], '
', $board['is_redirect'] ? '' : '<br> ' . comma_format($board['topics']) . ' ' . $txt['board_topics'], '
</p>
</div>
<div class="lastpost">';

if (!empty($board['last_post']['id']))
echo '
<p>', $board['last_post']['last_post_message'], '</p>';
echo '
</div>';
// Show the "Child Boards: ". (there's a link_children but we're going to bold the new ones...)
if (!empty($board['children']))
{
// Sort the links into an array with new boards bold so it can be imploded.
$children = array();
/* Each child in each board's children has:
id, name, description, new (is it new?), topics (#), posts (#), href, link, and last_post. */
foreach ($board['children'] as $child)
{
if (!$child['is_redirect'])
$child['link'] = '<a href="' . $child['href'] . '" ' . ($child['new'] ? 'class="board_new_posts" ' : '') . 'title="' . ($child['new'] ? $txt['new_posts'] : $txt['old_posts']) . ' (' . $txt['board_topics'] . ': ' . comma_format($child['topics']) . ', ' . $txt['posts'] . ': ' . comma_format($child['posts']) . ')">' . $child['name'] . ($child['new'] ? '</a> <a href="' . $scripturl . '?action=unread;board=' . $child['id'] . '" title="' . $txt['new_posts'] . ' (' . $txt['board_topics'] . ': ' . comma_format($child['topics']) . ', ' . $txt['posts'] . ': ' . comma_format($child['posts']) . ')"><span class="new_posts">' . $txt['new'] . '</span>' : '') . '</a>';
else
$child['link'] = '<a href="' . $child['href'] . '" title="' . comma_format($child['posts']) . ' ' . $txt['redirects'] . ' - ' . $child['short_description'] . '">' . $child['name'] . '</a>';

// Has it posts awaiting approval?
if ($child['can_approve_posts'] && ($child['unapproved_posts'] || $child['unapproved_topics']))
$child['link'] .= ' <a href="' . $scripturl . '?action=moderate;area=postmod;sa=' . ($child['unapproved_topics'] > 0 ? 'topics' : 'posts') . ';brd=' . $child['id'] . ';' . $context['session_var'] . '=' . $context['session_id'] . '" title="' . sprintf($txt['unapproved_posts'], $child['unapproved_topics'], $child['unapproved_posts']) . '" class="moderation_link">(!)</a>';

$children[] = $child['new'] ? '<strong>' . $child['link'] . '</strong>' : $child['link'];
}

echo '
<div id="board_', $board['id'], '_children" class="children">
<p><strong>', $txt['sub_boards'], '</strong>: ', implode(', ', $children), '</p>
</div>';
}
}

$category['id'] === "1"  yakalama işlemini böyle yapıyoruz.Benzer Konular (1)


MENU ×