İletilerimdeki Profili değiştirme

Başlatan Chancellor, 25 Ağu 2014 12:30

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.  1. 632

  2. 251

Merhaba,
Ben İletilerimdeki Profil alanını değiştirmek istiyorum.Benim Profil alanım olan bu kodu uyarlamak istiyorum.Aşağıdaki verdiğim konu için olan profil alanıdır.Bunu İletilerimdeki yani Özel mesajdaki profil alanı yapmak istiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.İyi Forumlar.

Display.template        // Show   information about the poster of this message.
        echo '
                  <div class="floatleft poster" align="center">
                      <div class="c3profil"><h4>', $message['member']['link'],   '</h4></div>';

        // Show the member's primary   group (like 'Administrator') if they have one.
        if   (isset($message['member']['group']) &&   $message['member']['group'] != '')
            echo '
                          <div class="c3profil">', $message['member']['group'],   '</div>';

        // Don't show these things for guests.
          if (!$message['member']['is_guest'])
        {
              // Show the post group if and only if they have no other group or the   option is on, and they are in a post group.
            if   ((empty($settings['hide_post_group']) || $message['member']['group'] ==   '') && $message['member']['post_group'] != '')
                  echo '
                        <div class="c3profil">',   $message['member']['post_group'], '</div>';
            echo '
                          <div class="c3profil">',   $message['member']['group_stars'], '</div>';              // Show avatars, images, etc.?
            if   (!empty($settings['show_user_images']) &&   empty($options['show_no_avatars']) &&   !empty($message['member']['avatar']['image']))
                echo '
                          <div class="c3profil">',   $message['member']['avatar']['image'], '</div>';


          // Show the member's custom title, if they have one.
          if (isset($message['member']['title']) &&   $message['member']['title'] != '')
            echo '
                          <div class="c3profil">', $message['member']['title'],   '</div>';


            // Show how many posts they have   made.
            if (!isset($context['disabled_fields']['posts']))
                  echo '
                        <div   class="c3profil">', $txt['member_postcount'], ': ',   $message['member']['posts'], '</div>';

            // Is   karma display enabled?  Total or +/-?
            if   ($modSettings['karmaMode'] == '1')
                echo '
                          <div class="c3profil">',   $modSettings['karmaLabel'], ' ', $message['member']['karma']['good'] -   $message['member']['karma']['bad'], '</div>';
              elseif ($modSettings['karmaMode'] == '2')
                echo '
                          <div class="c3profil">',   $modSettings['karmaLabel'], ' +', $message['member']['karma']['good'],   '/-', $message['member']['karma']['bad'], '</div>';

              // Is this user allowed to modify this member's karma?
              if ($message['member']['karma']['allow'])
                echo '
                          <div class="c3profil">
                              <a href="', $scripturl,   '?action=modifykarma;sa=applaud;uid=', $message['member']['id'],   ';topic=', $context['current_topic'], '.' . $context['start'], ';m=',   $message['id'], ';', $context['session_var'], '=',   $context['session_id'], '">', $modSettings['karmaApplaudLabel'],   '</a>
                            <a href="', $scripturl,   '?action=modifykarma;sa=smite;uid=', $message['member']['id'],   ';topic=', $context['current_topic'], '.', $context['start'], ';m=',   $message['id'], ';', $context['session_var'], '=',   $context['session_id'], '">', $modSettings['karmaSmiteLabel'],   '</a>
                        </div>';


              // Show the member's gender icon?
            if   (!empty($settings['show_gender']) &&   $message['member']['gender']['image'] != '' &&   !isset($context['disabled_fields']['gender']))
                echo '
                          <div class="c3profil">', $txt['gender'], ':   ', $message['member']['gender']['image'], '</div>';


              // Any custom fields for standard placement?
            if   (!empty($message['member']['custom_fields']))
            {
                  foreach ($message['member']['custom_fields'] as $custom)
                      if (empty($custom['placement']) &&   !empty($custom['value']))
                        echo '
                          <div class="c3profil">', $custom['title'], ': ',   $custom['value'], '</div>';
            }


              // Show their personal text?
            if   (!empty($settings['show_blurb']) && $message['member']['blurb']   != '')
                echo '
                        <div   class="c3profil">', $message['member']['blurb'], '</div>';

              // Show online and offline buttons?
            if   (!empty($modSettings['onlineEnable']))
                echo '
                          <div class="c3profil">',   $context['can_send_pm'] ? '<a href="' .   $message['member']['online']['href'] . '" title="' .   $message['member']['online']['label'] . '">' : '',   $settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' .   $message['member']['online']['image_href'] . '" alt="' .   $message['member']['online']['text'] . '" border="0" style="margin-top:   2px;" />' : $message['member']['online']['text'],   $context['can_send_pm'] ? '</a>' : '',   $settings['use_image_buttons'] ? '<span class="smalltext"> ' .   $message['member']['online']['text'] . '</span>' : '',   '</div>';

            // Any custom fields to show as   icons?
            if (!empty($message['member']['custom_fields']))
              {
                $shown = false;
                  foreach ($message['member']['custom_fields'] as $custom)
                  {
                    if ($custom['placement'] != 1 ||   empty($custom['value']))
                        continue;
                      if (empty($shown))
                    {
                          $shown = true;
                        echo '
                          <li class="margintop">
                              <ul class="reset nolist">';
                    }
                      echo '
                                <li>',   $custom['value'], '</li>';
                }
                  if ($shown)
                    echo '
                              </ul>
                        </li>';
            }

              // This shows the popular messaging icons.
            if   ($message['member']['has_messenger'] &&   $message['member']['can_view_profile'])
                echo '
                          <div class="c3profil">
                              <ul class="reset nolist">
                                  ', !isset($context['disabled_fields']['icq']) &&   !empty($message['member']['icq']['link']) ? '' .   $message['member']['icq']['link'] . '' : '', '
                                  ', !isset($context['disabled_fields']['msn']) &&   !empty($message['member']['msn']['link']) ? '' .   $message['member']['msn']['link'] . '' : '', '
                                  ', !isset($context['disabled_fields']['aim']) &&   !empty($message['member']['aim']['link']) ? '' .   $message['member']['aim']['link'] . '' : '', '
                                  ', !isset($context['disabled_fields']['yim']) &&   !empty($message['member']['yim']['link']) ? '' .   $message['member']['yim']['link'] . '' : '', '
                              </ul>
                        </div>';
              // Show the profile, website, email address, and personal message   buttons.
            if ($settings['show_profile_buttons'])
              {
                echo '
                        <div   class="c3profil">
                            <ul class="reset   nolist">';
                // Don't show the profile button if   you're not allowed to view the profile.
                if   ($message['member']['can_view_profile'])
                    echo '
                                  <a href="',   $message['member']['href'], '">', ($settings['use_image_buttons'] ?   '<img src="' . $settings['images_url'] . '/icons/profile_sm.gif"   alt="' . $txt['view_profile'] . '" title="' . $txt['view_profile'] . '"   border="0" />' : $txt['view_profile']), '</a>';

                  // Don't show an icon if they haven't specified a website.
                  if ($message['member']['website']['url'] != '' &&   !isset($context['disabled_fields']['website']))
                      echo '
                                <a href="',   $message['member']['website']['url'], '" title="' .   $message['member']['website']['title'] . '" target="_blank"   class="new_win">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' .   $settings['images_url'] . '/www_sm.gif" alt="' .   $message['member']['website']['title'] . '" border="0" />' :   $txt['www']), '</a>';

                // Don't show the   email address if they want it hidden.
                if   (in_array($message['member']['show_email'], array('yes',   'yes_permission_override', 'no_through_forum')))
                      echo '
                               <a href="', $scripturl,   '?action=emailuser;sa=email;msg=', $message['id'], '"   rel="nofollow">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' .   $settings['images_url'] . '/email_sm.gif" alt="' . $txt['email'] . '"   title="' . $txt['email'] . '" />' : $txt['email']), '</a>';

                  // Since we know this person isn't a guest, you *can*   message them.
                if ($context['can_send_pm'])
                      echo '
                                <a href="',   $scripturl, '?action=pm;sa=send;u=', $message['member']['id'], '"   title="', $message['member']['online']['is_online'] ? $txt['pm_online'] :   $txt['pm_offline'], '">', $settings['use_image_buttons'] ? '<img   src="' . $settings['images_url'] . '/im_' .   ($message['member']['online']['is_online'] ? 'on' : 'off') . '.gif"   alt="' . ($message['member']['online']['is_online'] ? $txt['pm_online'] :   $txt['pm_offline']) . '" border="0" />' :   ($message['member']['online']['is_online'] ? $txt['pm_online'] :   $txt['pm_offline']), '</a>';

                echo '
                              </ul>
                          </div>';
            }

            // Are we showing the   warning status?
            if   ($message['member']['can_see_warning'])
                echo '
                          <div class="c3profil"><li>',   $context['can_issue_warning'] ? '<a href="' . $scripturl .   '?action=profile;area=issuewarning;u=' . $message['member']['id'] .   '">' : '', '<img src="', $settings['images_url'], '/warning_',   $message['member']['warning_status'], '.gif" alt="', $txt['user_warn_' .   $message['member']['warning_status']], '" />',   $context['can_issue_warning'] ? '</a>' : '', '<span   class="warn_', $message['member']['warning_status'], '">',   $txt['warn_' . $message['member']['warning_status']],   '</span></li></div>';
        }
        //   Otherwise, show the guest's email.
        elseif   (in_array($message['member']['show_email'], array('yes',   'yes_permission_override', 'no_through_forum')))
            echo '
                          <div class="c3profil"><li><a   href="', $scripturl, '?action=emailuser;sa=email;msg=', $message['id'],   '" rel="nofollow">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img   src="' . $settings['images_url'] . '/email_sm.gif" alt="' .   $txt['email'] . '" title="' . $txt['email'] . '" border="0" />' :   $txt['email']), '</a></li></div>';


          // Done with the information about the poster... on to the post itself.
          echo '
                            </ul>
                          </div>
                        <div   class="postarea">
                            <div   class="flow_hidden">
                                <div   class="keyinfo">
                                    <div   class="messageicon">
                                          <img src="', $message['icon_url'] . '" alt="" border="0"',   $message['can_modify'] ? ' id="msg_icon_' . $message['id'] . '"' : '', '   />
                                    </div>
                                      <h5 id="subject_', $message['id'], '">
                                          <a href="', $message['href'],   '" rel="nofollow">', $message['subject'], '</a>
                                      </h5>
                                      <div class="smalltext">« <strong>',   !empty($message['counter']) ? $txt['reply_noun'] . ' #' .   $message['counter'] : '', ' ', $txt['on'], ':</strong> ',   $message['time'], ' »</div>
                                      <div id="msg_', $message['id'], '_quick_mod"></div>
                                  </div>';

        // If this is   the first post, (#0) just say when it was posted - otherwise give the   reply #.
        if ($message['can_approve'] || $context['can_reply']   || $message['can_modify'] || $message['can_remove'] ||   $context['can_split'] || $context['can_restore_msg'])
              echo '
                                <ul class="reset smalltext   quickbuttons">';

CSS:
.c3profil {
    background: #f5f4ed url(../images/c3profil.png) 0 0 repeat-x;
    border: solid 1px #bebdb2;
    margin-bottom: 2px;
    padding: 4px;
    text-align: center;
    color: #3f3f3f;
    width: 94%;
}Benzer Konular (5)


MENU ×