Yeni top 10

Başlatan snrj, 14 Ekm 2015 23:58

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

*

 1. 3,263

 2. 596

 3. 1076
14 Ekm 2015 23:58 Son düzenlenme: 27 Ksm 2016 17:05 CeeMoo

Chakkal yapmış olduğu istatistik modundan esinlenerek yapılmış olup o moddaki resimler kullanılmıştır
ilerde paket haline getirilecek şimdilik manuelini anlatayım kullanmak isteyenler kullansın
xhtml hatası tahminimce yok
hata günlüğüne hata kaydetmez
table yapısı kaldırıldı
sql sorguları değiştirildi ve sources klasörüne atıldı
vs...
Bir smf.konusal.com yapımıdır

Paket olarak yüklemek için : http://smf.konusal.com/index.php?action=downloads;sa=view;down=76Sources/BoardIndex.php de bul
$context['page_title'] = sprintf($txt['forum_index'], $context['forum_name']);
altına ekle
 global $context, $smcFunc, $txt, $scripturl, $modSettings;
//smf.konusal.com En cok Konu acan top 10
if (($members = cache_get_data('stats_top_starters', 360)) == null)
 {
 $request = $smcFunc['db_query']('', '
 SELECT id_member_started, COUNT(*) AS hits
 FROM {db_prefix}topics' . (!empty($modSettings['recycle_enable']) && $modSettings['recycle_board'] > 0 ? '
 WHERE id_board != {int:recycle_board}' : '') . '
 GROUP BY id_member_started
 ORDER BY hits DESC
 LIMIT 10',
 array(
 'recycle_board' => $modSettings['recycle_board'],
 )
 );
 $members = array();
 while ($row = $smcFunc['db_fetch_assoc']($request))
 $members[$row['id_member_started']] = $row['hits'];
 $smcFunc['db_free_result']($request);

 cache_put_data('stats_top_starters', $members, 360);
 }

 if (empty($members))
 $members = array(0 => 0);
 $members_result = $smcFunc['db_query']('', '
 SELECT id_member, real_name
 FROM {db_prefix}members
 WHERE id_member IN ({array_int:member_list})
 ORDER BY FIND_IN_SET(id_member, {string:top_topic_posters})
 LIMIT 10',
 array(
 'member_list' => array_keys($members),
 'top_topic_posters' => implode(',', array_keys($members)),
 )
 );
 $context['top_starters'] = array();
 $max_num_topics = 1;
 while ($row_members = $smcFunc['db_fetch_assoc']($members_result))
 {
 $context['top_starters'][] = array(
 'name' => $row_members['real_name'],
 'id' => $row_members['id_member'],
 'num_topics' => $members[$row_members['id_member']],
 'href' => $scripturl . '?action=profile;u=' . $row_members['id_member'],
 'link' => '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;u=' . $row_members['id_member'] . '">' . $row_members['real_name'] . '</a>'
 );

 if ($max_num_topics < $members[$row_members['id_member']])
 $max_num_topics = $members[$row_members['id_member']];
 if (!empty($modSettings['MemberColorStats']))
 $context['MemberColor_ID_MEMBER'][$row_members['id_member']] = $row_members['id_member'];
 }
 $smcFunc['db_free_result']($members_result);

 foreach ($context['top_starters'] as $i => $topic)
 {
 $context['top_starters'][$i]['post_percent'] = round(($topic['num_topics'] * 100) / $max_num_topics);
 $context['top_starters'][$i]['num_topics'] = comma_format($context['top_starters'][$i]['num_topics']);
 }
//smf.konusal.com En cok Konu acan top 10 Bitti
//smf.konusal.com Yeni uyeler top 10
   $members_result =  $smcFunc['db_query']('', '
      SELECT id_member, real_name, posts
      FROM {db_prefix}members
      ORDER BY id_member DESC
      LIMIT 10',
      array(
      )
   );
   $context['new_members'] = array();
   while ($row_members = $smcFunc['db_fetch_assoc']($members_result))
   {
      $context['new_members'][] = array(
         'name' => $row_members['real_name'],
         'id' => $row_members['id_member'],
         'href' => $scripturl . '?action=profile;u=' . $row_members['id_member'],
         'link' => '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;u=' . $row_members['id_member'] . '">' . $row_members['real_name'] . '</a>'
      );
   }
   $smcFunc['db_free_result']($members_result);
//smf.konusal.com Yeni uyeler top 10 bitti
//smf.konusal.com En cok mesaj atan top 10.
 $members_result = $smcFunc['db_query']('', '
 SELECT id_member, real_name, posts
 FROM {db_prefix}members
 WHERE posts > {int:no_posts}
 ORDER BY posts DESC
 LIMIT 10',
 array(
 'no_posts' => 0,
 )
 );
 $context['top_posters'] = array();
 $max_num_posts = 1;
 $context['MemberColor_ID_MEMBER'] = array();
 while ($row_members = $smcFunc['db_fetch_assoc']($members_result))
 {
 $context['top_posters'][] = array(
 'name' => $row_members['real_name'],
 'id' => $row_members['id_member'],
 'num_posts' => $row_members['posts'],
 'href' => $scripturl . '?action=profile;u=' . $row_members['id_member'],
 'link' => '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;u=' . $row_members['id_member'] . '">' . $row_members['real_name'] . '</a>'
 );

 if ($max_num_posts < $row_members['posts'])
 $max_num_posts = $row_members['posts'];
 if (!empty($modSettings['MemberColorStats']) && !empty($row_members['id_member']))
 $context['MemberColor_ID_MEMBER'][$row_members['id_member']] = $row_members['id_member'];
 }
 $smcFunc['db_free_result']($members_result);

 foreach ($context['top_posters'] as $i => $poster)
 {
 $context['top_posters'][$i]['post_percent'] = round(($poster['num_posts'] * 100) / $max_num_posts);
 $context['top_posters'][$i]['num_posts'] = comma_format($context['top_posters'][$i]['num_posts']);
 }
//smf.konusal.com En cok mesaj atan top 10 Bitti
//smf.konusal.com En cok yanitlananlar top 10.
 $topic_ids = array();
 $topic_reply_result = $smcFunc['db_query']('', '
 SELECT m.subject, t.num_replies, t.id_board, t.id_topic, b.name
 FROM {db_prefix}topics AS t
 INNER JOIN {db_prefix}messages AS m ON (m.id_msg = t.id_first_msg)
 INNER JOIN {db_prefix}boards AS b ON (b.id_board = t.id_board' . (!empty($modSettings['recycle_enable']) && $modSettings['recycle_board'] > 0 ? '
 AND b.id_board != {int:recycle_board}' : '') . ')
 WHERE {query_see_board}' . (!empty($topic_ids) ? '
 AND t.id_topic IN ({array_int:topic_list})' : ($modSettings['postmod_active'] ? '
 AND t.approved = {int:is_approved}' : '')) . '
 ORDER BY t.num_replies DESC
 LIMIT 10',
 array(
 'topic_list' => $topic_ids,
 'recycle_board' => $modSettings['recycle_board'],
 'is_approved' => 1,
 )
 );
 $context['top_topics_replies'] = array();
 $max_num_replies = 1;
 while ($row_topic_reply = $smcFunc['db_fetch_assoc']($topic_reply_result))
 {
 censorText($row_topic_reply['subject']);

 $context['top_topics_replies'][] = array(
 'id' => $row_topic_reply['id_topic'],
 'board' => array(
 'id' => $row_topic_reply['id_board'],
 'name' => $row_topic_reply['name'],
 'href' => $scripturl . '?board=' . $row_topic_reply['id_board'] . '.0',
 'link' => '<a href="' . $scripturl . '?board=' . $row_topic_reply['id_board'] . '.0">' . $row_topic_reply['name'] . '</a>'
 ),
 'subject' => $row_topic_reply['subject'],
 'num_replies' => $row_topic_reply['num_replies'],
 'href' => $scripturl . '?topic=' . $row_topic_reply['id_topic'] . '.0',
 'link' => '<a href="' . $scripturl . '?topic=' . $row_topic_reply['id_topic'] . '.0">' .$row_topic_reply['subject'] . '</a>'
 );

 if ($max_num_replies < $row_topic_reply['num_replies'])
 $max_num_replies = $row_topic_reply['num_replies'];
 }
 $smcFunc['db_free_result']($topic_reply_result);

 foreach ($context['top_topics_replies'] as $i => $topic)
 {
 $context['top_topics_replies'][$i]['post_percent'] = round(($topic['num_replies'] * 100) / $max_num_replies);
 $context['top_topics_replies'][$i]['num_replies'] = comma_format($context['top_topics_replies'][$i]['num_replies']);
 }
//smf.konusal.com En cok yanitlananlar top 10 Bitti
//smf.konusal.com En cok goruntulenenler top 10
 $topic_ids = array();
 $topic_view_result = $smcFunc['db_query']('', '
 SELECT m.subject, t.num_views, t.id_board, t.id_topic, b.name
 FROM {db_prefix}topics AS t
 INNER JOIN {db_prefix}messages AS m ON (m.id_msg = t.id_first_msg)
 INNER JOIN {db_prefix}boards AS b ON (b.id_board = t.id_board' . (!empty($modSettings['recycle_enable']) && $modSettings['recycle_board'] > 0 ? '
 AND b.id_board != {int:recycle_board}' : '') . ')
 WHERE {query_see_board}' . (!empty($topic_ids) ? '
 AND t.id_topic IN ({array_int:topic_list})' : ($modSettings['postmod_active'] ? '
 AND t.approved = {int:is_approved}' : '')) . '
 ORDER BY t.num_views DESC
 LIMIT 10',
 array(
 'topic_list' => $topic_ids,
 'recycle_board' => $modSettings['recycle_board'],
 'is_approved' => 1,
 )
 );
 $context['top_topics_views'] = array();
 $max_num_views = 1;
 while ($row_topic_views = $smcFunc['db_fetch_assoc']($topic_view_result))
 {
 censorText($row_topic_views['subject']);
 $context['top_topics_views'][] = array(
 'id' => $row_topic_views['id_topic'],
 'board' => array(
 'id' => $row_topic_views['id_board'],
 'name' => $row_topic_views['name'],
 'href' => $scripturl . '?board=' . $row_topic_views['id_board'] . '.0',
 'link' => '<a href="' . $scripturl . '?board=' . $row_topic_views['id_board'] . '.0">' . $row_topic_views['name'] . '</a>'
 ),
 'subject' => $row_topic_views['subject'],
 'num_views' => $row_topic_views['num_views'],
 'href' => $scripturl . '?topic=' . $row_topic_views['id_topic'] . '.0',
 'link' => '<a href="' . $scripturl . '?topic=' . $row_topic_views['id_topic'] . '.0">' . $row_topic_views['subject'] . '</a>'
 );

 if ($max_num_views < $row_topic_views['num_views'])
 $max_num_views = $row_topic_views['num_views'];
 }
 $smcFunc['db_free_result']($topic_view_result);

 foreach ($context['top_topics_views'] as $i => $topic)
 {
 $context['top_topics_views'][$i]['post_percent'] = round(($topic['num_views'] * 100) / $max_num_views);
 $context['top_topics_views'][$i]['num_views'] = comma_format($context['top_topics_views'][$i]['num_views']);
 }
// smf.konusal.com En cok goruntulenenler top 10 Bitti
// smf.konusal.com rastgele konu
 $rand = $smcFunc['db_query']('', '
 SELECT t.id_topic, m.subject, m.body
 FROM {db_prefix}topics AS t
 INNER JOIN {db_prefix}messages AS m ON (m.id_msg = t.id_first_msg)
 ORDER BY RAND()
 LIMIT {int:limit}',
 array(
 'limit' => 10,
 )
);

$context['top_topics_rand'] = array();
while ($rrow = $smcFunc['db_fetch_assoc']($rand))
 {
 censorText($rrow['subject']);
 $context['top_topics_rand'][] = array(
 'id' => $rrow['id_topic'],
 'subject' => $rrow['subject'],
 'href' => $scripturl . '?topic=' . $rrow['id_topic'] . '.0',
 'link' => '<a href="' . $scripturl . '?topic=' . $rrow['id_topic'] . '.0">' . $rrow['subject'] . '</a>'
 );

 
 }
 $smcFunc['db_free_result']($rand);

// smf.konusal.com rastgele konu Bitti

Temanızın yoksa defaultta/BoardIndex.template.php
bul
echo '
 <div id="boardindex_table">
 <table class="table_list">';
üstüne ekle
//top 10 http://smf.konusal.com
 echo '<div class="atop10">
 <div class="cat_bar">
   <h3 class="catbg">
 ',$txt['forum_stats'],'
   </h3>
 </div>';
 
 echo '<div class="topresgele"><label class="topresgelelink">Rasgele Konular</label><div class="topres">';
 $say=0;foreach ($context['top_topics_rand'] as $ras)
 {$say++;echo '<p class="say'.$say.'">',$ras['link'], '</p>'; }
 echo '</div></div>
 <div class="toporta"><section class="tab-area tabs-checked">
 <input checked="checked" name="tab" id="tab-A" type="radio">
 <input name="tab" id="tab-B" type="radio">
 <input name="tab" id="tab-C" type="radio">

 <label class="tab-link" for="tab-A">En Son Yazılan</label>
 <label class="tab-link orta" for="tab-B">En Çok Cevaplanan</label>
 <label class="tab-link" for="tab-C">En Çok Görüntülenen</label>

 <article class="tab">';
    if (!empty($context['latest_posts']))
 $say=0;foreach ($context['latest_posts'] as $post)
 {$say++;echo '<p class="say'.$say.'"><a href="',$post['href'],'">', $post['short_subject'], '</a><span>', $post['poster']['link'],'</span></p>';}
    echo' </article><article class="tab">';
    $say=0;foreach ($context['top_topics_replies'] as $topic)
 {$say++;echo '<p class="say'.$say.'">', $topic['link'], '<span>', $topic['num_replies'], '</span></p>';}
    echo' </article><article class="tab">';
    $say=0;foreach ($context['top_topics_views'] as $topic)
 {$say++;echo '<p class="say'.$say.'">', $topic['link'], '<span>', $topic['num_views'], '</span></p>';}
    echo'</article></section></div>
 <div class="topson">
  <div class="tab-navigation">              
 <select id="select-box">
 <option value="1">En Çok Konu Açan Üye</option>
 <option value="2">En Çok Yazan Üye</option>
 <option value="3">En Yeni Üyeler</option>
 </select>
  </div>
  <div id="tab-1" class="tab-content">';
 $say=0;foreach ($context['top_starters'] as $poster)
 {$say++;echo '<p class="say'.$say.'">', $poster['link'], '<span>', $poster['num_topics'], '</span></p>';}
 echo'</div><div id="tab-2" class="tab-content">';
 $say=0;foreach ($context['top_posters'] as $poster)
 {$say++;echo '<p class="say'.$say.'">', $poster['link'], '<span>', $poster['num_posts'], '</span></p>'; }
 echo'</div><div id="tab-3" class="tab-content">';
 $say=0;foreach ($context['new_members'] as $poster)
 {$say++;echo '<p class="say'.$say.'">',$poster['link'], '</p>'; }
 echo'</div>
  </div>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
 <script>
 $(\'.tab-content\').hide();
 $(\'#tab-1\').show();
 $(\'#select-box\').change(function () {
   dropdown = $(\'#select-box\').val();
  $(\'.tab-content\').hide();
  $(\'#\' + "tab-" + dropdown).show();                                    
 });
 </script></div><br class="clear"/>';
//top 10 http://smf.konusal.com bitti

index.css de en alta ekle
/* top 10 http://smf.konusal.com */
.atop10{width: 100%;}
.topresgele{width: 24%;
float: left;border: 1px solid #ccc;margin: 1px;min-height: 211px;}
.topresgelelink {font-size: 10px;cursor: pointer;color: #555;font-weight: bold;text-decoration: none;display: block;float: left;width: 100%;padding: 5px 0px;text-align: center;border-bottom: 1px solid #bbb;}
.topres{float: left;width: 100%;}
.toporta{width: 50%;float: left;border: 1px solid #ccc;margin: 1px;}
.topson{width: 24%;float: left;border: 1px solid #ccc;margin: 1px;min-height: 211px;}
.topresgele p,.toporta p,.topson p{border-bottom: 1px dashed #999;margin: 0px;padding: 0px 0px 0px 16px;}
.topresgele span,.toporta span,.topson span{float: right;}
.orta{border-left: 1px solid #ccc;border-right: 1px solid #ccc;}
.tab-area {width: 100%;float: left;}
.tab-area input { display: none;}
.tab-link {font-size: 10px;cursor: pointer;color: #555;font-weight: bold;text-decoration: none;display: block;float: left;width:  33%;padding: 5px 0;text-align: center;}
.tab-link:hover {background: #eee; color: #666;}
.tab {clear: both;padding: 2px;display: none; height: 180px;border-top: 1px solid #bbb;}

@media only screen and (max-width: 560px) {
  .tab-area {
    width: 100%;
    margin: 0 0 5%;
    float: left;
  }
  .intro {
    margin: 50px 0;
  }
}
.tabs-checked input:nth-of-type(2):not(:checked) ~ input:nth-of-type(3):not(:checked) ~ .tab:nth-of-type(1),
.tabs-checked input:nth-of-type(2):checked ~ .tab:nth-of-type(2),
.tabs-checked input:nth-of-type(3):checked ~ .tab:nth-of-type(3)
{
  display: block;
}
.tab-navigation { margin-bottom:2px; }
.tab-content {}
.tab-navigation select {width: 100%;border: 1px solid #ccc;padding: 4px;}
.say1{background:url(../images/top10/top1.gif) left no-repeat;}
.say2{background:url(../images/top10/top2.gif) left no-repeat;}
.say3{background:url(../images/top10/top3.gif) left no-repeat;}
.say4{background:url(../images/top10/top4.gif) left no-repeat;}
.say5{background:url(../images/top10/top5.gif) left no-repeat;}
.say6{background:url(../images/top10/top6.gif) left no-repeat;}
.say7{background:url(../images/top10/top7.gif) left no-repeat;}
.say8{background:url(../images/top10/top8.gif) left no-repeat;}
.say9{background:url(../images/top10/top9.gif) left no-repeat;}
.say10{background:url(../images/top10/top10.gif) left no-repeat;}
/* top 10 http://smf.konusal.com bitti*/

ekteki top10 klasörünü komple temanızın images klasörüne atın
son olarak yönetim>yapılandırma>kullanılan tema kısmında Forum ana sayfasında gösterilecek son ileti sayısı: 10 yapın 1. 632

 2. 252 1. 632

 2. 252
yapamadım yardımcı olur musunuz?

*

 1. 1,193

 2. 120

 3. 400

yapamadıklarınız nelerdir. nerde takıldınız neyi yapamadınız 1. 632

 2. 252
BoardIndex.php de bul kısmında sorun var baktığım tüm temalarda bu dosya bulunmuyor. Yerine BoardIndex.template.php dosyası bulunmakta defaultta  buldum fakat diğer temalarda yapamadım ..sorunu nasıl çözebilirim .

*

 1. 1,193

 2. 120

 3. 400
O dosya temalarda değil zaten source klasorunun ıcıne bakın 1. 632

 2. 252
anlaım saolun biz yeni başladık smf hakkında pek bilgimiz yok:) malum anlaşılıyor...çok tşk ediyorum..Hayırlı günler

*

 1. 1,193

 2. 120

 3. 400

rica ederim her türlü sorununuzu sorabilir yada konu olarak açabilirsiniz kolay gelsin size 1. 632

 2. 252
Alıntı yapılan: tarantula901 - 06 Ara 2015 19:32yapamadıklarınız nelerdir. nerde takıldınız neyi yapamadınız
Anlatılanları yaptım ama olmadı

*

 1. 1,193

 2. 120

 3. 400
Eksiklik yapmış olabilirsiniz daha yeni birine kurdum herhangi bir sorun olmadı.

adımları dikkatlıce uygulayın kodları eksıksız ekledıgınızden emin olun 1. 632

 2. 252
En �ok G�r�nt�lenen yazılar bu şekilde gözükmekte ne yapmalıyım acaba? 1. 632

 2. 252
Alıntı yapılan: DNTURKİYE - 25 Mar 2016 19:47En �ok G�r�nt�lenen yazılar bu şekilde gözükmekte ne yapmalıyım acaba?
İlgili dosyayı UTF-8 BOM suz olarak dönüştürün. 1. 632

 2. 252
snrj ayrı dil dosyası oluşturmamıl buda utf8 olmayan yani iso kullananlarda karekter hatası olmasına neden olur örnek olarak boardindex.template de alttaki kodu bulun
<label class="tab-link" for="tab-C">En Çok Görüntülenen</label>şu şekilde değiştirin
<label class="tab-link" for="tab-C">',$txt['enler1'],'</label>index.turkish.php ekleyin
$txt['enler1']='En Çok Görüntülenen'; 1. 632

 2. 252
tşk ederim ilginize.. 1. 632

 2. 252
bu top 10 u smf  2.1 için yapabilirmiisin çok güzel duruyor


Benzer Konular (5)


MENU ×