24 Eyl 2021 12:09 Yeni Konu Oluştur

Haberler:

Sponsorlar : https://teknik35.com


İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır. Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz.

Konular - kapt

1
Arkadaşlar bir mesajımı hızlı düzenle diyip türkçe karakter yazıp kaydedersem resimdeki gibi anlamsız yazılar çıkıyor ve konsolda error veriyor. Değiştir'e tıklayıp mesaja türkçe karakter eklersem sorun yok ama Hızlı Düzenle diyip mesaja türkçe karakter eklersem böyle oluyor.

2
Yeni kategori oluştururken resimdeki id_board veritabanı hatasını alıyorum. Veritabanımdaki mog_boards tableından kaynaklı bir sorun. Eski mog_boards tableını yükleyince sorun yok ama güncel mog_boards tablomda bu sorunu veriyor. Hata veren table ile hata vermeyen table'ı ekte paylaşıyorum ben arasında bir fark göremedim. Neden birinde hata veriyor diğerinde vermiyor ikiside aynı değil mi? Ben bir farklılık göremedim.
HATA VEREN MOG_BOARD.SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Anamakine: 127.0.0.1
-- Üretim Zamanı: 12 Eyl 2021, 10:59:28
-- Sunucu sürümü: 10.4.20-MariaDB
-- PHP Sürümü: 7.3.29

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Veritabanı: `ralewayroleplay`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `mog_boards`
--

CREATE TABLE `mog_boards` (
  `id_board` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_cat` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `child_level` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `id_parent` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `board_order` smallint(5) NOT NULL DEFAULT 0,
  `id_last_msg` int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `id_msg_updated` int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `member_groups` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '-1,0',
  `id_profile` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `description` text NOT NULL,
  `num_topics` mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `num_posts` mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `count_posts` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `id_theme` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `override_theme` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `unapproved_posts` smallint(5) NOT NULL DEFAULT 0,
  `unapproved_topics` smallint(5) NOT NULL DEFAULT 0,
  `redirect` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `img_new` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `img_new_type` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `img_old` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `img_old_type` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `img_redirect` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `img_redirect_type` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `require_prefix` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Tablo döküm verisi `mog_boards`
--

INSERT INTO `mog_boards` (`id_board`, `id_cat`, `child_level`, `id_parent`, `board_order`, `id_last_msg`, `id_msg_updated`, `member_groups`, `id_profile`, `name`, `description`, `num_topics`, `num_posts`, `count_posts`, `id_theme`, `override_theme`, `unapproved_posts`, `unapproved_topics`, `redirect`, `img_new`, `img_new_type`, `img_old`, `img_old_type`, `img_redirect`, `img_redirect_type`, `require_prefix`) VALUES
(1, 1, 0, 0, 2, 201, 201, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Duyurular', 'Sunucular hakkında genel duyuru ve gelişmeleri bu bölüm altından takip edebilirsiniz.', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(3, 3, 0, 0, 14, 70, 70, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Los Santos Police Department', 'Polis Departmanı içerisinde gerçekleştireceğiniz bütün işlemler, yönlendirmeler ve gündem haberlerini takip edebileceğiniz bölümdür. ', 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(45, 3, 1, 3, 26, 263, 263, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 8, 'Ateşli Silah Lisanslama Bölümü', 'Ateşli Silah Lisansı edinmek isteyenlerin başvurması gereken bölüm. Tüm Ateşli Silah Ruhsatlarını ve Koruma Kartlarını dağıtmaktan sorumludur. Başvuru için gerekli ve ilgili tüm bilgiler burada bulunabilir.', 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(4, 1, 0, 0, 6, 0, 0, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Sistemler', 'Sunucu modu içerisinde bulunan sistemlerin tanıtımlarını bu bölümde görebilirsiniz.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(5, 1, 0, 0, 10, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Araştırma ve Geliştirme Ofisi', 'Fikirlerinizi bu alanda paylaşabilirsiniz.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(6, 1, 0, 0, 7, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Rehberler', 'Rol ilgili tavsiyeler ve konuların paylaşıldığı yer.\r\n\r\n', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(8, 3, 0, 0, 29, 0, 0, '0,2', 1, 'Los Santos Medical Department', 'Los Santos üzerinde yer alan hükümet destekli sağlık kurumunun bilgilerinin, duyurularının bulunduğu bölüm olarak nitelendirilmektedir.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(9, 3, 0, 0, 13, 286, 286, '0,2', 1, 'Los Santos City Hall', 'Hükümetin servislerine ve duyurularına bu internet sayfası aracılığıyla ulaşabilir, hükümetin halka açık veri tabanına ulaşabilirsiniz.', 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(10, 4, 0, 0, 31, 206, 206, '0,2', 1, 'Karakter Tanıtımları', 'Oyun içi karakterinizi burada konu olarak açarak tanıtabilirsiniz.\r\n\r\n', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(11, 4, 0, 0, 33, 218, 218, '0,2', 1, 'Birlik Tanıtımları', 'Sunucu içerisindeki yapılanmaları tanıtabileceğiniz bölüm.\r\n\r\n', 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(12, 4, 0, 0, 39, 0, 0, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'İşletmeler', 'İş yerlerinizi tanıtabileceğiniz ve rollerinizi paylaşabileceğiniz bölüm.\r\n\r\n', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(14, 4, 0, 0, 32, 0, 0, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Mülk Başvuruları', 'Bu bölümde belirli mülkler için başvuru yapabilirsiniz.\r\n\r\n', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(15, 5, 0, 0, 43, 209, 209, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Oyun Dışı Sohbet', 'Oyun dışı sohbet, muhabbetin yapılabileceği yer. Hayattan bilgiler.\r\n\r\n', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(16, 5, 0, 0, 44, 210, 210, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Teknik Destek', 'Burada bütün oyun hatalarınızı paylaşabilirsiniz. Çözümün aranacağını ilk bölüm.\r\n\r\n', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(17, 5, 0, 0, 45, 0, 0, '0,2', 1, 'Oyun İçi Ekran Görüntüleri', 'Oyun içi ekran görüntülerinizi paylaşabilirsiniz.\r\n\r\n', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(18, 5, 0, 0, 46, 208, 208, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Showroom', 'Çalışmalarınızı sergilemek ister misiniz?\r\n\r\n', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(19, 4, 1, 11, 34, 0, 0, '0,2', 1, 'Birlikler', 'Birlik tanıtımı oluşturmak için bu bölüme konu açmalısınız. Onaylı Birlik yetkisi rol paylaşımlarınız ve aktifliğinize göre verilmektedir.\r\n\r\n', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(20, 1, 0, 0, 5, 129, 129, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Politikalar ve Kurallar', 'Sunucu içerisindeki yasalar ve politikalar.', 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(24, 4, 0, 0, 35, 76, 76, '0,2', 1, 'İlanlar', 'Her türlü satılık ve kiralık ilanlarına buradan ulaşabilir veya yeni bir ilan verebilirsiniz.', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 1),
(23, 3, 1, 3, 28, 334, 334, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Personel Dosyaları', 'Aktif olarak departman içerisinde görev yapan personellere ait dosyaların bulundurulduğu bölümdür. Departman ile ilişiği kesilen personellere ait dosyalara arşiv bölümünden ulaşılabilir.', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/ehTAIwe.png', 0, '', 0, 0),
(25, 4, 1, 24, 36, 116, 116, '0,2', 1, 'Ev İlanları', '', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 1),
(26, 4, 1, 24, 37, 118, 118, '0,2', 1, 'Araç İlanları', '', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 1),
(29, 1, 0, 0, 1, 0, 0, '-1', 1, 'Yeni Kullanıcı / Kullanıcı Kayıt', 'Henüz bir kullanıcı hesabınız yoksa, forumun tamamından faydalanabilmek ve bir oyun hesabı yaratmak için kayıt ol menüsüne tıklayarak yeni bir hesap yaratabilirsiniz. ', 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 'kayitlinki', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, '-1,0', 1, 'Kamu Medyası', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(28, 4, 0, 0, 38, 132, 132, '0,2', 1, 'Oyuncu Şikayetleri', '', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(31, 1, 1, 6, 8, 192, 192, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Resmi Rehberler', '', 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(32, 3, 1, 8, 30, 193, 193, '0,2', 1, 'İşe Alım ve Eğitim Bölümü', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(33, 1, 1, 1, 3, 199, 200, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Güncelleme Notları', '', 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(34, 1, 2, 33, 4, 200, 200, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Forum Güncelleme Notları', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(35, 1, 1, 6, 9, 207, 207, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Oyuncu Rehberleri', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(36, 1, 1, 5, 11, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Oyun Sunucusu', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(37, 1, 1, 5, 12, 0, 0, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Forum Hizmetleri', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(38, 3, 1, 3, 15, 0, 324, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Resepsiyon', 'Departman hakkında genel bilgiler, bildirimler ve istekler için kullanabileceğiniz bölümdür. Personeller için konaklama ve lojman işlemleri, personel güvenlik soruşturmaları, suç ihbarı veya ride along benzeri işlemleriniz ile ilgili tüm bilgiler burada bulunabilir.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(40, 3, 2, 38, 19, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Konaklama Programı', 'Personele açık devlet konaklama/lojman programı.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(41, 3, 2, 38, 20, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 8, 'Arka Plan Soruşturma Bölümü', 'Sicil kontrol, personel güvenlik soruşturmaları ve daha fazlası.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(42, 3, 2, 38, 21, 275, 275, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 8, 'Online Suç İhbarı', 'Tanık olduğunuz bir suçu bu kısımdan ihbar edebilirsiniz.', 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(43, 3, 2, 38, 16, 255, 324, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Ride Along', 'Polis memurlarımız ile sahayı tanımak ister misiniz? ', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(47, 3, 2, 45, 27, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Arşiv', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(44, 3, 1, 3, 22, 258, 335, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'İşe Alım ve Eğitim Bölümü', 'Departmanın işe alma süreciyle ilgili sizlere bilgi kaynağı sağlar. İş Fırsatları, gelecekteki başvuru sahiplerine, temel gereksinimler, başvuru formları ve SSS sayfaları dahil olmak üzere Polis Memuru olmak için başvuru hakkında bilgi sağlar.\r\n', 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(49, 3, 2, 44, 24, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 13, 'Personel Qualifications Essay', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(48, 3, 2, 44, 23, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 12, 'Department Inverview', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(50, 3, 2, 44, 25, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 13, 'Preliminary Background Application', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(51, 3, 3, 43, 17, 268, 268, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 11, 'Field Ride Along', '', 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', 'i.imgur.com/HzaNCan.png', 0, 'i.imgur.com/HzaNCan.png', 0, '', 0, 0),
(52, 3, 3, 43, 18, 274, 274, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 11, 'Aerial Ride Along', '', 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', 'i.imgur.com/HzaNCan.png', 0, 'i.imgur.com/HzaNCan.png', 0, '', 0, 0),
(53, 4, 0, 0, 42, 0, 0, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13', 1, 'Ev İlanları', '<hr style=\"margin-top: -2pt;visibility:hidden;\">\r\n<p style=\"text-align:left;\">Eve mi ihtiyacın var? Evini mi satmak istiyorsun? Bütün ilanlara buradan ulaşabilirsin.</p>', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 'i.imgur.com/2nhQIFv.png', 0, 'i.imgur.com/muE2mvQ.png', 0, '', 0, 0),
(54, 4, 0, 0, 40, 297, 297, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13', 1, 'Araç İlanları', '<hr style=\"margin-top: -2pt;visibility:hidden;\">\r\n<p style=\"text-align:left;\">Aracınızdan sıkıldınız satmak mı istiyorsunuz? Yoksa yeni bir araç almak mı istiyorsun? Aradığın herşey burada.</p>', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', 'i.imgur.com/90VHJLl.png', 0, 'i.imgur.com/IUEDlE7.png', 0, '', 0, 0),
(55, 4, 0, 0, 41, 307, 307, '-1,0,2,10,9,12,11,14,13', 1, 'İş İlanları', '<hr style=\"margin-top: -2pt;visibility:hidden;\">\r\n<p style=\"text-align:left;\">İşyeriniz için çalışan mı arıyorsunuz? Yoksa yeni bir işe mi ihtiyacınız var? Kendiniz için güzel bir başlangıç olabilir.</p>', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 'i.imgur.com/81epW9U.png', 0, 'i.imgur.com/lsLc4P4.png', 0, '', 0, 0);

--
-- Dökümü yapılmış tablolar için indeksler
--

--
-- Tablo için indeksler `mog_boards`
--
ALTER TABLE `mog_boards`
  ADD PRIMARY KEY (`id_board`),
  ADD UNIQUE KEY `categories` (`id_cat`,`id_board`),
  ADD KEY `id_parent` (`id_parent`),
  ADD KEY `id_msg_updated` (`id_msg_updated`),
  ADD KEY `member_groups` (`member_groups`(48));
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;HATA VERMEYEN MOG_BOARD.SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Anamakine: 127.0.0.1
-- Üretim Zamanı: 12 Eyl 2021, 10:56:51
-- Sunucu sürümü: 10.4.20-MariaDB
-- PHP Sürümü: 7.3.29

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Veritabanı: `deneme`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `mog_boards`
--

CREATE TABLE `mog_boards` (
  `id_board` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_cat` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `child_level` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `id_parent` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `board_order` smallint(5) NOT NULL DEFAULT 0,
  `id_last_msg` int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `id_msg_updated` int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `member_groups` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '-1,0',
  `id_profile` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `description` text NOT NULL,
  `num_topics` mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `num_posts` mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `count_posts` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `id_theme` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `override_theme` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `unapproved_posts` smallint(5) NOT NULL DEFAULT 0,
  `unapproved_topics` smallint(5) NOT NULL DEFAULT 0,
  `redirect` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `img_new` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `img_new_type` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `img_old` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `img_old_type` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `img_redirect` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `img_redirect_type` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `require_prefix` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Tablo döküm verisi `mog_boards`
--

INSERT INTO `mog_boards` (`id_board`, `id_cat`, `child_level`, `id_parent`, `board_order`, `id_last_msg`, `id_msg_updated`, `member_groups`, `id_profile`, `name`, `description`, `num_topics`, `num_posts`, `count_posts`, `id_theme`, `override_theme`, `unapproved_posts`, `unapproved_topics`, `redirect`, `img_new`, `img_new_type`, `img_old`, `img_old_type`, `img_redirect`, `img_redirect_type`, `require_prefix`) VALUES
(1, 1, 0, 0, 2, 201, 201, '0,2', 1, 'Duyurular &amp; Güncelleme Notları', 'Sunucular hakkında genel duyuru ve gelişmeleri bu bölüm altından takip edebilirsiniz.', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(2, 2, 0, 0, 13, 0, 0, '0,2', 1, 'Raleway Discord', '', 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 'dasdasda', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(7, 2, 0, 0, 15, 0, 0, '0,2', 1, 'Raleway Social', '', 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 'http://ralewayrp.com/social', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(3, 3, 0, 0, 17, 70, 70, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Los Santos Police Department', '<a href=\"https://www.rina-roleplay.com/forum/index.php?action=form;n=14\"><span style=\"color: navy; font-size: 10px; font-weight: bold;\">Polis Akademisine başvuruda bulunmak için tıklayınız.</span></url><br></p>', 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(45, 3, 1, 3, 27, 230, 235, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 8, 'Ateşli Silah Lisanslama Bölümü', 'Ateşli Silah Lisansı edinmek isteyenlerin başvurması gereken bölüm.', 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(4, 1, 0, 0, 6, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Sistemler', 'Sunucu modu içerisinde bulunan sistemlerin tanıtımlarını bu bölümde görebilirsiniz.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(5, 1, 0, 0, 7, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Araştırma &amp; Geliştirme Ofisi', 'Fikirlerinizi bu alanda paylaşabilirsiniz.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(6, 1, 0, 0, 10, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Rehberler', 'Rol ilgili tavsiyeler ve konuların paylaşıldığı yer.\r\n\r\n', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(8, 3, 0, 0, 30, 0, 0, '0,2', 1, 'Los Santos Medical Department', '<p><a href=\"https://www.rina-roleplay.com/forum/index.php?action=form;n=15\"><span style=\"color: red; font-size: 10px; font-weight: bold;\">Los Santos Medical &amp; Fire Department başvurusunda bulunmak için tıklayınız.</span></url></p>', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(9, 3, 0, 0, 16, 215, 215, '0,2', 1, 'State of San Andreas', '', 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(10, 4, 0, 0, 32, 206, 206, '0,2', 1, 'Karakter Tanıtımları', 'Oyun içi karakterinizi burada konu olarak açarak tanıtabilirsiniz.\r\n\r\n', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(11, 4, 0, 0, 33, 218, 218, '0,2', 1, 'Birlik Tanıtımları', 'Sunucu içerisindeki yapılanmaları tanıtabileceğiniz bölüm.\r\n\r\n', 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(12, 4, 0, 0, 39, 0, 0, '0,2', 1, 'İşletmeler', 'İş yerlerinizi tanıtabileceğiniz ve rollerinizi paylaşabileceğiniz bölüm.\r\n\r\n', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(14, 4, 0, 0, 40, 0, 0, '0,2', 1, 'Mülk Başvuruları', 'Bu bölümde belirli mülkler için başvuru yapabilirsiniz.\r\n\r\n', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(15, 5, 0, 0, 41, 209, 209, '0,2', 1, 'Oyun Dışı Sohbet', 'Oyun dışı sohbet, muhabbetin yapılabileceği yer. Hayattan bilgiler.\r\n\r\n', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(16, 5, 0, 0, 42, 210, 210, '0,2', 1, 'Teknik Destek', 'Burada bütün oyun hatalarınızı paylaşabilirsiniz. Çözümün aranacağını ilk bölüm.\r\n\r\n', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(17, 5, 0, 0, 43, 0, 0, '0,2', 1, 'Oyun İçi Ekran Görüntüleri', 'Oyun içi ekran görüntülerinizi paylaşabilirsiniz.\r\n\r\n', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(18, 5, 0, 0, 44, 208, 208, '0,2', 1, 'Showroom', 'Çalışmalarınızı sergilemek ister misiniz?\r\n\r\n', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(19, 4, 1, 11, 34, 0, 0, '0,2', 1, 'Birlikler', 'Birlik tanıtımı oluşturmak için bu bölüme konu açmalısınız. Onaylı Birlik yetkisi rol paylaşımlarınız ve aktifliğinize göre verilmektedir.\r\n\r\n', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(20, 1, 0, 0, 5, 164, 164, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Politikalar &amp; Kurallar', 'Sunucu içerisindeki yasalar ve politikalar.', 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(24, 4, 0, 0, 35, 76, 76, '0,2', 1, 'İlanlar', 'Her türlü satılık ve kiralık ilanlarına buradan ulaşabilir veya yeni bir ilan verebilirsiniz.', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 1),
(23, 3, 1, 3, 29, 214, 214, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Personel Dosyaları', '', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/ehTAIwe.png', 0, '', 0, 0),
(25, 4, 1, 24, 36, 116, 116, '0,2', 1, 'Ev İlanları', '', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 1),
(26, 4, 1, 24, 37, 118, 118, '0,2', 1, 'Araç İlanları', '', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 1),
(29, 1, 0, 0, 1, 0, 0, '-1', 1, 'Yeni Kullanıcı / Kullanıcı Giriş', 'Henüz bir kullanıcı hesabınız yoksa, kayıt ol menüsüne tıklayarak yeni bir hesap yaratabilirsiniz. Sistemlerden faydalanabilmek ve yeni bir oyun hesabı yaratmak için mutlaka bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.', 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 'kayitlinki', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(27, 2, 0, 0, 14, 0, 0, '0,2', 1, 'Raleway Youtube', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'youtube.com/ralewayrp', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(28, 4, 0, 0, 38, 132, 132, '0,2', 1, 'Oyuncu Şikayetleri', '', 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(31, 1, 1, 6, 11, 192, 192, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Resmi Rehberler', '', 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(32, 3, 1, 8, 31, 193, 193, '-1,0,2', 1, 'Los Santos Medical Academy', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(33, 1, 1, 1, 3, 199, 200, '-1,0,2', 1, 'Güncelleme Notları', '', 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(34, 1, 2, 33, 4, 200, 200, '-1,0,2', 1, 'Forum Güncelleme Notları', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(35, 1, 1, 6, 12, 207, 207, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Oyuncu Rehberleri', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(36, 1, 1, 5, 8, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Oyun Sunucusu', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(37, 1, 1, 5, 9, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 1, 'Forum Hizmetleri', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(38, 3, 1, 3, 18, 0, 251, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Resepsiyon', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(40, 3, 2, 38, 19, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Konaklama Programı', 'Personele açık devlet konaklama/lojman programı.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(41, 3, 2, 38, 20, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 8, 'Arka Plan Soruşturma Bölümü', 'Sicil kontrol, personel güvenlik soruşturmaları ve daha fazlası.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(42, 3, 2, 38, 21, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 8, 'Online Suç İhbarı', 'Tanık olduğunuz bir suçu bu kısımdan ihbar edebilirsiniz.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(43, 3, 2, 38, 22, 251, 251, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 11, 'Ride Along', 'Polis memurlarımız ile sahayı tanımak ister misiniz? ', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(47, 3, 2, 45, 28, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'Arşiv', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '', 0, '', 0, 0),
(44, 3, 1, 3, 23, 250, 250, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 4, 'İşe Alım ve Eğitim Bölümü', 'Departmanın işe alma süreciyle ilgili sizlere bilgi kaynağı sağlar. Bu aynı zamanda diğer kolluk kuvvetlerinden yapılan transfleri ve eski çalışan polis memurlarını tekrardan göreve çağırmak için de yapılır.', 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(49, 3, 2, 44, 25, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 13, 'Personel Qualifications Essay', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(48, 3, 2, 44, 24, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 12, 'Department Inverview', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0),
(50, 3, 2, 44, 26, 0, 0, '0,2,10,9,12,11,14,13,4,5,6,7,8', 13, 'Preliminary Background Application', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 'i.imgur.com/Q3J3Y4S.png', 0, '', 0, 0);

--
-- Dökümü yapılmış tablolar için indeksler
--

--
-- Tablo için indeksler `mog_boards`
--
ALTER TABLE `mog_boards`
  ADD PRIMARY KEY (`id_board`),
  ADD UNIQUE KEY `categories` (`id_cat`,`id_board`),
  ADD KEY `id_parent` (`id_parent`),
  ADD KEY `id_msg_updated` (`id_msg_updated`),
  ADD KEY `member_groups` (`member_groups`(48));

--
-- Dökümü yapılmış tablolar için AUTO_INCREMENT değeri
--

--
-- Tablo için AUTO_INCREMENT değeri `mog_boards`
--
ALTER TABLE `mog_boards`
  MODIFY `id_board` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=51;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
3
Forum chrome ve microsoft edge tarayıcılarından girince düzgün. Fakat mozilla firefox ile girince font değişiyor ve ortaya böyle görüntü çıkıyor.

Chrome, Microsoft Edge -fontlar düzgün-
https://i.hizliresim.com/9mq4e2n.png

Mozilla -fontlar çalışmıyor-
https://i.hizliresim.com/gq3tt1x.png
4
Resimdekiler gibi Son İletiler bölümünün üstüne son 24 saatin popüler konularını nasıl yapabilirim?5
Arkadaşlar sadece resimde işaretlediğim bölümün yatay olmasını istiyorum. Diğer resimdeki gibi olacak. Ev İlanları, Araba İlanları yatay olacak. Nasıl yapabilirim?Forumum:

Böyle olacak:

6
Yönetici panelinden haber eklenip/çıkarılabilecek.

Bende kodlar mevcut forum dosyasından elle haber yükleyebiliyorum ve temada yüklü fakat dinamik değil, admin panelinden haber eklenip çıkarılamıyor.

Bu linkteki gibi birşey yapilacak sanırım yapamadım.
1- https://smf.konusal.com/index.php?topic=402.msg1057#msg1057
2- https://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=502592.0


Bendeki haber paneli:
7
Şu sitede smf için paylaşılan giriş yap sayfasını nasıl eklerim? logintemplate de değişiklik yapmam gerekiyor sanırım. Bilgisi olan var mı?

Login.template.php içinde <div class="tborder login"> diye div var bunu değiştirmem gerekiyor sanırım.

8
Bilgi merkezini fotoğraftaki gibi ayırmak istiyorum nasıl yapabilirim

9
Alt bölüm ile normal bölüm arasında 2 tane çizgi oluyor. Resimde kırmızı çizgi ile belirttim. Ben tek çizgi olsun istiyorum bunu nasıl çözebilirim? childboard divini board div'i içine mi atmam gerekli?

Kendi forumum (bende hem ana bölümün altında hem alt bölümün altında çizgi var)

Olmasını istediğim şekil (Gördüğünüz gibi tek çizgi var alt bölümün altında)Denemelik host açtım yardım etmek isterseniz
10
Belirlediğim kategoriye girince forumun üst kısmındaki logo ve arkaplan o bölüme özel değişsin istiyorum. Nasıl yapabilirim?

MENU ×