Menü

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır. Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz.

İletileri Göster Menü

Konular - gevv

#1
Selam,

En çok beğenilen veya en çok teşekkür edilen ileti(leri) ilk iletinin altında bir kopyasını oluşturup sabitlemek için hazırlanmış bir mod.

Varsayılan olarak beğenilere göre en iyi yanıt gösterilir SMF 2.1 Teşekkür Modu  kurulu ise en çok teşekkür edilen şeklinde ayarlama yapabilirsiniz.

Ayrıca beğeni, teşekkür sayısı için limit belirleyebilir kaç iletinin görüneceğini ayarlayabilirsiniz.

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.


Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.SMF En İyi Yanıtlar, Top Replies İndir: https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=4330 

#2
Geçmişte Invision Power Board  için hazırlanmış gülümseme setleri artık sistem komple değiştiği için yapımcısı tarafından  paylaşıma sunulmuş 200 den fazla gülümseme var bir çoğu hareketli GIF 

http://www.emoticons.free.fr/
#3
Smf Sohbet / SMF 2.1.2 Yayınlandı
09 Mayıs 2022 21:13
Sayın üyeler,  :)

Simple Machines, sürüm numarasını 2.1.2'ye iten 2.1.x SMF serisi için yeni bir yama duyurmaktan mutluluk duyar.

Güvenlik güncellemelerini içerdiği için bu yamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

SMF 2.1.2'deki önemli değişiklikler

 • Var olmayan bir kullanıcının profilini görüntülemeye çalışırken oluşan hataları düzelti.
 • Belirli BBCode'lar devre dışı bırakıldığında düzenleyici araç çubuğuyla ilgili küçük sorunları giderir.
 • Settings.php salt okunurken yönetici panelinin yanlış bir şekilde görüntü proxy ayarlarını düzenlenebilir olarak göstermesine neden olan bir hatayı düzelti.
 • Profil dışa aktarmalarında cinsiyet dizesini doğru biçimde biçimlendirir.
 • Arkadaşlar listesindeki özel profil alan adlarını ve değerlerini doğru biçimde biçimlendirir.
 • Ek kısıtlama bilgilerinde boyut sınırlarını görüntülerken küçük bir hatayı düzelti.
 • Büyük resim küçük resimleri artık küçük cihazlarda görüntülendiğinde doğru en boy oranıyla görüntüleniyor.
 • Video ekleri artık küçük cihazlarda pencereden taşmıyor.
 • Farklı önbellek hızlandırıcı seçenekleri arasında geçiş yaparken tanımsız değişkenlerle ilgili hataları düzelti.
 • Bir takvim etkinliği oluştururken belirli koşullar altında virgül kullanıldığında geçersiz tarihlerle ilgili bir hatayı düzelti.
 • Doğrulama sorularına verilen yanıtlarda ASCII olmayan büyük harfli karakterleri doğru şekilde işler.
 • Belirli koşullar altında bir konunun yeniden yönlendirme panosuna taşınmasına izin verebilecek bir hatayı düzelti.
 • Konuk gönderileriyle ilgili bildirimler gönderilirken oluşturulabilecek bir hatayı düzelti.
 • PHP 8+ sürümünde set_time_limit() işlevi devre dışı bırakıldığında belirli sayfaların yüklenememesine neden olan bir hatayı düzelti.
 • PHP 8.0.17+ ve 8.1.4+ sürümlerinde "Sıkıştırılmış çıktıyı etkinleştir" ayarı etkinleştirildiğinde eklerin doğru şekilde indirilemeyeceği bir hatayı düzelti.
 • Bazı nadir Unicode karakter işleme sorunlarını giderir.
 • Güvenlik iyileştirmeleri.


Daha fazla bilgi için lütfen GitHub'daki değişiklik listesine bakın  https://github.com/SimpleMachines/SMF2.1/milestone/12?closed=1

Resmi sitede ki yazı: https://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=582201.0;topicseen
SMF 2.1.2 Yama indir https://download.simplemachines.org/index.php?thanks;filename=smf_2-1-2_patch.tar.gz
#4
Konu / SMF 2.1 içerik gizleme modu
02 Mayıs 2022 17:44
Selam,

Belirli bir dizi kritere göre iletinin belirli bölümlerini gizleme yeteneği sağlar.

Gereksinimler: PHP 7.4.10 veya üstünü gerektirir.


İleti Sayısına Göre Gizle: içeriği, eşit veya daha fazla ileti sayısına sahip kullanıcılar tarafından görüntülenebilir olacak şekilde gizler.


Oturum Açmayanlara gizle: içeriği yalnızca oturum açmış kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek şekilde gizler.


Gruba Göre Gizle: içeriği belirli bir gruba ait kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek şekilde gizler.


Teşekkür edilmeden içerik gösterilmesin istiyorsanız SMF 2.1 Teşekkür Modunu kurmalısınız bu mod ile uyumludur.

https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=4013
#5
Konu / SMF 2.1 Teşekkür Modu
02 Mayıs 2022 17:35
Selam,

Kullanıcılara iletilere teşekkür etme olanağı sağlar.  Profilde  teşekkür edilenler ve gelen teşekkürler için sayfalar var ayrıca istatistik sayfasında hitler görünür

Gereksinimler:  PHP 7.4.10 veya üstünü gerektirir.

Postgresql kullanıcıları: bu mod, istatistik sayfası için v9+ gerektirir


https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=3898
#6
Selam,

Ana sayfada ki alt kategori linklerinin başına küçük bir ikon eklemek istiyorum hepsinde aynı ikon olacak nasıl yapılır ?
#7
Selam,

SMF 2.1 Görev Yöneticisi, her projeye bireysel veya birden çok görev atamanın yanı sıra projeleri yapılandırmanıza olanak tanır. Hem projeler hem de görevler için kategoriler ve durumlar oluşturabilir ve bunları filtreleyebilirsiniz. Ayrıca forum konularını göreve ekleyebilirsiniz. Türkçe dil dosyası ektedir.

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.

SMF 2.1 Görev Yöneticisi Özellikleri

Projeler

 • Kategoriler
 • Durumlar
 • Türler
 • Başlangıç ve bitiş tarihleri eklenebilir

Görevler

 • Kategoriler
 • Durumlar
 • Başlangıç ve bitiş tarihlerini eklenebilir
 • Tamamlama için tahminler belirleyin
 • Rezervasyon günlüğü

Ayarlar
 • izinler
 • Sayfalandırma ayarları
 • Filtre ayarları


SMF 2.1 Görev Yöneticisi indir: https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=4307
#8
Selam,

SMF 2.1 varsayılan temasının kullandığı tüm ikonların CSS kodları.

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.Kullanım;

<span class="main_icons watch"></span><span>watch</span>
Tüm liste;

gender_1
gender_2
help
search
engines
quick_edit_button
check
invalid
watch
move
general
features
posters
replies
history
time_online
scheduled
views
last_post
starters
people
membergroups
mlist
poll
previous_page
inbox
www
exit
logout
switch
replied
send
im_on
im_off
split_desel
split_sel
mail
warning_mute
warn_button
warning_moderate
mail_new
drafts
reply_button
reply_all_button
warning_watch
calendar_export
calendar
calendar_modify
plus
warning
moderate
themes
support
liked_users
liked_messages
like
unlike
current_theme
stats
right_arrow
left_arrow
smiley
server
ban
ignore
boards
regcenter
posts
sort_down
change_menu2
post_moderation_moderate
sort_up
post_moderation_deny
post_moderation_attach
post_moderation_allow
personal_message
permissions
paid
packages
filter
change_menu
package_ops
reports
news
delete
hide_popup
prune
remove_button
modifications
maintain
admin
administration
home
frenemy
attachment
lock
security
error
languages
recent_posts
members_request
members_delete
members
members_watched
sticky
corefeatures
settings
manrules
manlabels
calendar
logs
valid
approve
enable
approve_button
read_button
close
details
merge
folder
restore_button
split_button
unapprove_button
unread_button
quote
quote_selected
notify_button
select_above
select_here
select_below

<span class="main_icons gender_1"></span><span>gender_1</span><br>
<span class="main_icons gender_2"></span><span>gender_2</span><br>
<span class="main_icons help"></span><span>help</span><br>
<span class="main_icons search"></span><span>Search</span><br>

<span class="main_icons quick_edit_button"></span><span>quick_edit_button</span><br>
<span class="main_icons check"></span><span>check</span><br>
<span class="main_icons invalid"></span><span>invalid</span><br>
<span class="main_icons watch"></span><span>watch</span><br>
<span class="main_icons move"></span><span>move</span><br>
<span class="main_icons general"></span><span>general</span><br>
<span class="main_icons features"></span><span>features</span><br>
<span class="main_icons posters"></span><span>posters</span><br>
<span class="main_icons replies"></span><span>replies</span><br>
<span class="main_icons history"></span><span>history</span><br>

<span class="main_icons views"></span><span>views</span><br>
<span class="main_icons last_post"></span><span>last_post</span><br>
<span class="main_icons starters"></span><span>starters</span><br>

<span class="main_icons mlist"></span><span>mlist</span><br>
<span class="main_icons poll"></span><span>poll</span><br>
<span class="main_icons previous_page"></span><span>previous_page</span><br>
<span class="main_icons inbox"></span><span>inbox</span><br>
<span class="main_icons www"></span><span>www</span><br>
<span class="main_icons exit"></span><span>exit</span><br>

<span class="main_icons switch"></span><span>switch</span><br>

<span class="main_icons send"></span><span>send</span><br>
<span class="main_icons im_on"></span><span>im_on</span><br>
<span class="main_icons im_off"></span><span>im_off</span><br>
<span class="main_icons split_desel"></span><span>split_desel</span><br>
<span class="main_icons split_sel"></span><span>split_sel</span><br>
<span class="main_icons mail"></span><span>mail</span><br>
<span class="main_icons warning_mute"></span><span>warning_mute</span><br>
<span class="main_icons warn_button"></span><span>warn_button</span><br>

<span class="main_icons mail_new"></span><span>mail_new</span><br>
<span class="main_icons drafts"></span><span>drafts</span><br>

<span class="main_icons warning_watch"></span><span>warning_watch</span><br>
<span class="main_icons calendar_export"></span><span>calendar_export</span><br>
<span class="main_icons calendar"></span><span>calendar</span><br>
<span class="main_icons calendar_modify"></span><span>calendar_modify</span><br>
<span class="main_icons plus"></span><span>plus</span><br>
<span class="main_icons warning"></span><span>warning</span><br>

<span class="main_icons themes"></span><span>themes</span><br>
<span class="main_icons support"></span><span>support</span><br>

<span class="main_icons like"></span><span>like</span><br>
<span class="main_icons unlike"></span><span>unlike</span><br>
<span class="main_icons current_theme"></span><span>current_theme</span><br>
<span class="main_icons stats"></span><span>stats</span><br>
<span class="main_icons right_arrow"></span><span>right_arrow</span><br>
<span class="main_icons left_arrow"></span><span>left_arrow</span><br>
<span class="main_icons smiley"></span><span>smiley</span><br>
<span class="main_icons server"></span><span>server</span><br>
<span class="main_icons ban"></span><span>ban</span><br>

<span class="main_icons boards"></span><span>boards</span><br>
<span class="main_icons regcenter"></span><span>regcenter</span><br>
<span class="main_icons posts"></span><span>posts</span><br>
<span class="main_icons sort_down"></span><span>sort_down</span><br>
<span class="main_icons change_menu2"></span><span>change_menu2</span><br>
<span class="main_icons post_moderation_moderate"></span><span>post_moderation_moderate</span><br>
<span class="main_icons sort_up"></span><span>sort_up</span><br>
<span class="main_icons post_moderation_deny"></span><span>post_moderation_deny</span><br>
<span class="main_icons post_moderation_attach"></span><span>post_moderation_attach</span><br>
<span class="main_icons post_moderation_allow"></span><span>post_moderation_allow</span><br>
<span class="main_icons personal_message"></span><span>personal_message</span><br>
<span class="main_icons permissions"></span><span>permissions</span><br>
<span class="main_icons paid"></span><span>paid</span><br>
<span class="main_icons packages"></span><span>packages</span><br>
<span class="main_icons filter"></span><span>filter</span><br>
<span class="main_icons change_menu"></span><span>change_menu</span><br>
<span class="main_icons package_ops"></span><span>package_ops</span><br>
<span class="main_icons reports"></span><span>reports</span><br>
<span class="main_icons news"></span><span>news</span><br>
<span class="main_icons delete"></span><span>delete</span><br>


<span class="main_icons modifications"></span><span>modifications</span><br>
<span class="main_icons maintain"></span><span>maintain</span><br>

<span class="main_icons home"></span><span>home</span><br>
<span class="main_icons frenemy"></span><span>frenemy</span><br>
<span class="main_icons attachment"></span><span>attachment</span><br>
<span class="main_icons lock"></span><span>lock</span><br>

<span class="main_icons error"></span><span>error</span><br>

<span class="main_icons recent_posts"></span><span>recent_posts</span><br>
<span class="main_icons members_request"></span><span>members_request</span><br>
<span class="main_icons members_delete"></span><span>members_delete</span><br>
<span class="main_icons members"></span><span>members</span><br>
<span class="main_icons members_watched"></span><span>members_watched</span><br>
<span class="main_icons sticky"></span><span>sticky</span><br>

<span class="main_icons settings"></span><span>settings</span><br>

<span class="main_icons calendar"></span><span>calendar</span><br>
<span class="main_icons logs"></span><span>logs</span><br>
<span class="main_icons valid"></span><span>valid</span><br>
<span class="main_icons approve"></span><span>approve</span><br>

<span class="main_icons close"></span><span>close</span><br>
<span class="main_icons details"></span><span>details</span><br>
<span class="main_icons merge"></span><span>merge</span><br>
<span class="main_icons folder"></span><span>folder</span><br>
<span class="main_icons restore_button"></span><span>restore_button</span><br>
<span class="main_icons split_button"></span><span>split_button</span><br>
<span class="main_icons unapprove_button"></span><span>unapprove_button</span><br>

<span class="main_icons quote"></span><span>quote</span><br>

<span class="main_icons notify_button"></span><span>notify_button</span><br>
<span class="main_icons select_above"></span><span>select_above</span><br>
<span class="main_icons select_here"></span><span>select_here</span><br>
<span class="main_icons select_below"></span><span>select_below</span>

Birde geliştiricileri tebrik ediyorum dikat edince çok detaylı oldu smf 2.1
#9
Selam,

Tüm foruma duyuru yapacağım e-posta ile bildirim hem sunucu hemde spam olayından sakıncalı özel mesaj gönderimi en iyisi

"E-Posta yerine kişisel ileti olarak gönder."  Seçtim ve gönderdim oh be özel mesaj olayı iyi oldu dedim derken   :)

Tüm kullanıcıların bildirim ayarlarında  özel mesaj geldiğinde e-posta ile bildir seçili olduğunu hatırladım  ;D

Olacağını sanmıyorum ama bu sorun için bir çözüm varmıdır ? mesela duyuru sistemi ile gönderilen özel mesaj eposta bildirimini tetiklemesin
#10
Konu / SMF 2.1 Favori İletiler
13 Mar 2022 12:39
Selam,

SMF Favori konular modu gibi ama belirli mesajları favorilere ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz başlık ve not ekleme özelliğide var ve favoriye eklediğinizi anlamanız için  mesaj arka plan rengide değişiyor.

Bölüm ve kullanıcı izinleri ve renklendirme için ccs class etiketi değiştirilebilir.

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.


SMF 2.1 Favori iletiler modu indir: https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=4312 
#11
Selam,

Sabit konuları sıralamak için hazırlanmış bir mod. Yorum yapıldığında sıra değişmez. Kurulum sonrası Modifikasyon ayarları/ Sticky Topics Order bölümünden ayarlama yapabilirsiniz.

Sticky Topics Order  indir: https://github.com/dragomano/Sticky-Topics-Order/releases/tag/v0.6

#12
Selam,

2 yıl önce  kod penceresine kısaltma özelliği eklenince benzeri alıntı içinde yapılsın diye istekte bulunumştum olumlu karşılandı fakat SMF 2.1.1  son sürümde bir değişiklik göremedim.

Meğer admin panelinden aktif etmek gerekiyormuş kod çerçevesinde ki gibi otomatik yaparlar sanmıştım ama ayar şeçeneğide eklemişler.

Admin panelinde İletileri ve Konular / İleti Ayarları  bölümünde;


Büyük alıntılara bir genişletme bağlantısı eklemek için minimum alıntı yüksekliği
(Devre dışı bırakmak için 0.)


kısmını istediğiniz yükseklige göre ayarların (örneğin 300)   alıntıların kısaltılması aktif oluyor

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.

#13
SMF Foruma yeni sayfa eklemek  için  kullanışlı bir mod. Üst menüde "Sayfalar" butonuna tıklayarak oluşturulan sayfaların listesi görüntülenebilir. (şimdilik ayar yok ama buton yazısını dil dosyasından değiştirebilirsiniz)

Admin panelinde en alt bölümde "sayfalar" menüsünden sayfa düzenleme, ekleme yapabilirsiniz. İzinlerden hangi grupların sayfaları görüntüleyeceğini ayarlayabilirsiniz.indir: https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=4304

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.#14
Selam,

Yeni forum için tasarladım forumu daha açamadık ama ikonları burada paylaşmak istedim piksel düzenleme yapıldı photofilter studio ve pixelformer programlarını kullandım. Kullanıcı ikonları http://www.defaulticon.com/ sitesinden alındı

Birazda abartıp farklı renklerde ikonlar hazırladım  ;D  SMF 2.1 Üyeler için varsayılan tema renk seçimi konusunda ki stiller ile uyumlu renklerde var.

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.

#15
Selam,

Biraz  Azimle beton hesabı oldu  ;D  ve şansımda yaver gitti  site dışı linklere nofollow kesinlikle gerekli fakat SMF için mod yok "Nofollow All Links" ve benzeri modlar forumun kurulu olduğu alan adı dahil tüm linklere nofollow ekliyor buda SMF SEO açısından sakıncalı.

Uzun süre araştırdım Sonunda Smarter Internal Links ile Subs.php dosyasını düzenleyerek sorunu çözdüm.

Modu kurun Subs.php dosyasında tüm rel="noopener" kodlarını  rel="nofollow ugc noopener"  yapın

rel="noopener" bulunan satırlar: 1955, 1993, 2011, 2409, 2427, 2450

ugc nedir derseniz  buraya bakın

Forumun kurulu olduğu alan adı dışında tüm dış linklere nofollow eklenecektir imzalarda ki kinklerde dahil

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.

Not: Üye profilinde ki website linkine nofollow eklemek için Themes / default /  edit Display.template.php  satır: 606 rel="noopener"  kodunu rel="nofollow ugc noopener"  olarak düzenleyin

Profile.template.php   dosyasında satır 234 rel="noopener"  kodunu rel="nofollow ugc noopener"  olarak düzenleyin
#16
Selam,

Konuları yıldızlı olarak derecelendirmek için kullanışlı bir mod (Ajax desteklidir). Kullanıcı grup izinleri dışında sadece belirli bölümlerde ki konuların derecelendirilmesi için ayarda bulunuyor.

Özellikleri:

 •      Konu derecelendirmesi için 5/10 yıldız ölçeği
 •      Mesaj index dizininde mini derecelendirme göstergesi
 •      Her grup için izinler ayarlanabilir
 •      Derecelendirme istatistik sayfası
 •      Google Rich Snippet Uyumlu
 •      Forum ana sayfasında en en yüksek derece alan konular görüntülenebilir

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.   


Geliştiirciler için: Herhangi bir alanda veya portalda en çok derece alan konuyu göstermek için PHP kodları;

   TopicRatingBar::getBestTopic();
   loadTemplate('TopicRatingBar');
   template_best_topics_above();

İndir: https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=3236
#17
Selam,

Resmi forumda showcase  bölümünde gördüm   url yapısı, footer bilgileri ve giriş yaptıktan sonra bir kaç detay olmasa SMF ile yapıldığı neredeyse anlaşılmayacak. Belirli bir bölümü Blog olarak tanımlamışlar. Konu açma sayfasında diğer bölümler seçiliyor ilginç bir çalışma olmuş.

https://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=558772.0
https://www.vineyard.ca/index.php
Kullanıcı bölümlerini incelemek isterseniz;

Kullanıcı adı: deni berte    ;D 
Eposta: nic36908@qopow.com
Şifre: iPHzbdU9wKiLs8Q

#18
Selam,

Light Portal SMF Forumun ana sayfasının yanı sıra ek sayfalar ve bloklar oluşturmak için basit ve orta derecede çok fonksiyonlu bir portal modudur. Türkçe dil desteği var ve SMF 2.1 SEO Optimus modu ile uyumluLight Portal için Gereksinimler:

 •     PHP 7.4 +  intl uzantısı etkin olmalı
 •     SMF 2.1

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz. 
Light Portal  Özellikleri:

 •     Çok dilli başlıklara sahip bloklar ve sayfalar.
 •     FontAwesome simgeleri ve diğer benzer paketler için destek.
 •     Blokları çıkarmak için Flexbox'ı kullanma.
 •     Mevcut paneller: üst bilgi, sol ve sağ kenar çubukları, orta (üst ve alt), alt bilgi.
 •     Ön sayfa makale sistemi: portal sayfaları, forum konuları veya panolar.
 •     Sayfalar için  yorumlar.
 •     Gelişmiş blok yönetimi
 •     Yerleşik SMF reklam yöneticisi (SMF AdsBlock eklentisi).
 •     Sayfalar ve bloklar için içe ve dışa aktarma seçenekleri.
 •     Eklentiler için destek (+ Plugin Maker).
 •     Bağımsız mod için destek.

Light Portal İle Gelen Eklentiler

Eklentiler, portalın ve bileşenlerinin yeteneklerini artırarak çekirdekte bulunmayan ek özellikler sağlar. Şuan 54 adet eklenti bulunuyor.

AdsBlock Blok: Bölüm ve konularda özel HTML kodunu görüntüler.
ArticleList Blok: Portalın seçili makalelerinin bir listesini görüntüler (varsa resimlerle birlikte).
BoardIndex SEO: Portal etkinse forum ana sayfasının ek ayarları.
BoardList Blok: Geçerli kullanıcı tarafından kullanılabilen bölümlerin listesini görüntüler.
BoardNews Blok: Seçili bölümün en son gönderilerini görüntüler.
BoardStats Blok: Temel forum istatistiklerini ve ayrıca çevrimiçi kullanıcı sayısını görüntüler.
BootstrapIcons : Bootstrap Simgeleri için destek.
CodeMirror Düzenleyici: Sayfaları ve blokları düzenlerken kod renklendme yapar.
CurrentMonth Blok: Bu ayın widgetini görüntüler.
DevTools Ön sayfanın düzeni: Şablon ve eklenti geliştiricileri için araçlar.
Disqus Yorum widget'i: Portal sayfalarında Disqus yorumlarının görüntülenmesini sağlar.
EasyMarkdownEditor Düzenleyici: EasyMDE düzenleyicisinin Markdown ile çalışmasını sağlar.
EhPortal İçe ve dışa aktar: EhPortal sayfalarını ve özel blokları içe aktarma desteği (veritabanında mevcutlarsa).
ExtendedMetaTags Sayfa seçenekleri SEO: Portal sayfaları için ek meta etiketler ekler.
EzPortal İçe ve dışa aktar: EzPortal sayfalarını ve özel blokları içe aktarma desteği (veritabanında mevcutlarsa).
FaBoardIcons : Ön sayfada makale modundaki bölümler için FA Board Simgelerini görüntüler.
FacebookComments Yorum widget'i: Portal sayfalarında Facebook yorumlarının görüntülenmesini sağlar.
FlarumStyle: Bu eklenti, Flarum forum stilinde ön sayfa makalelerinin görüntülenmesini sağlar. Sadece konular veya portal sayfaları içindir!
HelloPortal: Portal özelliklerini tanımak için etkileşimli öğretici. Etkinleştirildiğinde, portal yönetici alanlarında üst bölümde "Başlarken" butonu görünür.
HidingBlocks: Ekran genişliğine bağlı olarak herhangi bir bloğu gizlemenize izin verir.
KarmaPostRating: Ön sayfadaki makaleler modundaki konular için derecelendirmeyi gösteren Karma Post Rating modu için destek sağlar.
LanguageAccess: Kullanıcıların forum diline göre bloğu görüntülemenizi sağlar.
Likely: Sosyal paylaşım butonlarının bir listesini görüntüler.
MainIcons: Portal bloklarının başlıklarında standart SMF simgelerini kullan.
MainMenu: Forumun ana menüsüne buton eklemenizi sağlar.
News Blok: Forumun haberlerinden birini görüntüler.
Optimus: Ön sayfadaki makale modundaki konular için. Optimus SMF Seo modunun açıklamalarını ve anahtar sözcüklerini görüntüler.
PageLikes: Portal sayfaları için beğeni desteği sağlar.
PageList Blok: Etkin portal sayfalarının listesini görüntüler.
Polls: Seçilen bir anketi görüntüler.
PrettyUrls SEO: PrettyUrls moduyla portal eylemi ve your_forum/page/alias gibi sayfa url'leri için destek sağlar.
RandomTopics: Forumdan rastgele konuların listesini görüntüler.
RecentAttachments: Kullanıcının görebileceği son ekleri görüntüler.
RecentPosts: En son forum iletilerinin listesini görüntüler.
RecentTopics: En son forum konularının listesini görüntüler.
RssFeed Blok: Belirtilen URL'den RSS akışını görüntüler.
Search: Portal sayfalarının içeriği için arama alanını görüntüler.
SimpleMenu: Belirlediğiniz linklerin basit bir menüsünü görüntüler.
TagList Blok: Portal sayfalarının (veya Optimus Seo SMF modu yüklü ise forum konularının) etiket listesini görüntüler.
ThemeSwitcher: Seçilebilen temaların bir listesini görüntüler.
TinyPortal İçe ve dışa aktar: TinyPortal sayfalarını ve özel blokları içe aktarma desteği (veritabanında mevcutlarsa).
TinySlider Blok: Her amaca uygun küçük kaydırıcı.
Todays Blok: Takvimi, doğum günlerini, tatilleri veya bugünün etkinliklerini görüntüler.
TopBoards Blok: Popüler bölümlerin bir listesini görüntüler.
TopPages Blok: Popüler portal sayfalarının bir listesini görüntüler.
TopPosters Blok: En çok iletisi olan üyelerin listesini görüntüler.
TopTopics Blok: Popüler konuların bir listesini görüntüler.
TopicRatingBar: Ön sayfada makaleler modundaki konuların derecelendirmesini sağlayan Konu Derecelendirme modu için destek sağlar
Translator: Geçerli sayfayı seçilen dile çevirmek için buton görüntüler.
Trumbowyg Düzenleyici: HTML içeriğiyle çalışmak için bir görsel düzenleyici etkinleştirir.
Uicons: Portal bloklarının başlıklarında Flaticon tarafından Uicons kullanılması.
UserInfo Blok: Mevcut kullanıcı hakkında bilgi görüntüler.
VkComments Yorum widget'i: Portal sayfalarında VK yorumlarının görüntülemesini sağlar.
WhosOnline Blok: Çevrimiçi kullanıcıların listesini göster.


Demo: https://demo.dragomano.ru/index.php

İndir: https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=4244
#19
Selam,

Forum ana sayfasında Forum Başlığı yanında görünen "Anasayfa" yazısını SMF SEO konusunda yardımı olur diyerekten değiştirmek istedim ki az çok faydası olacak..

Sistem ayarlarında vardı diye hatırlıyorum ama bir türlü bulamadım. Meğer dil dosyasından çağırılıyormuş. "index.turkish.php"

$txt['forum_index'] = '%1$s - Anasayfa';
"Anasayfa" yazan yere sitenizle ilgili bir şeyler yazabilirsiniz (çok uzuz olmasın forum başlığı ile toplam 50..60 karakter)


#20
SMF SEO modu, SMF forumunuzun arama motorları tarafından indekslenmesiyle ilgili bazı sorunları çözmenize yardımcı olabilir. SMF 2.1.0, ve SMF 2.1.1 ile uyumlu

Modifikasyon Adı: Optimus
Modifikasyon Sayfası: https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=2659
Yazan: Bugo
Çeviri: gevv
Gereksinimler: PHP 7.4+

Bu bölümdeki eklentileri göremezsiniz.


Optimus SMF SEO Özellikler:

 •     Ana forum sayfası için başlık ve açıklama  yönetimi.
 •     Bölüm ve konu sayfaları için açıklama meta etiketi. (otomatik veya manuel)
 •     Open Graph meta etiketleri ve Twitter Kartları desteği.
 •     Google, Yandex ve Bing'e  site eklerken doğrulama kodlarını belirtebilme.
 •     Özel meta etiketler ekleme.
 •     Arama terimlerinin kaydedilmesi, arama sayfasında gösterilmesi
 •     Şablon düzenleme olmadan herhangi bir sayaç kodu ekleme.
 •     Ayarlar sayfasından robots.txt ve .htaccess'i değiştirme.
 •     Site Haritası XML
 •     Favicon üretimi.
 •     Kiril alan adlarının desteklenmesi.

MENU ×